OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 


1. ÚDAJE O POSKYTOVATELI SLUŽEB

Název společnosti: Darázs Lajosné e.v., dále jen poskytovatel služeb
Sídlo společnosti: 
 
 
 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc utca 63.Název zařízení:Maya ApartmanAdresa zařízení:9600 Sárvár, Zrínyi Miklós utca 9.Registrační číslo: 4439285
 Daňové číslo: 53541240-2-38
NTAK reg.č.: MA21004122

2. OBECNÁ PRAVIDLA

2.1. Tyto „Všeobecné podmínky“ upravují používání ubytování poskytovatele služeb a jeho služeb.

2.2. Zvláštní, individuální podmínky nejsou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření samostatných smluv s cestovními kancelářemi, cestovními agenturami a cestovními kancelářemi s odlišnými podmínkami podle druhu obchodu.

3. SMLUVNÍ STRANA

3.1. Služby poskytované poskytovatelem služeb využívá host.

3.2. Pokud objednávku služeb podává host přímo poskytovateli služeb, je smluvní stranou host. Po splnění podmínek se poskytovatel služeb a host společně stávají smluvními stranami (dále jen „strany“).

3.3. Pokud objednávku služeb podává jménem hosta třetí osoba (dále jen „zprostředkovatel“), řídí se podmínky spolupráce smlouvou uzavřenou mezi poskytovatelem služeb a zprostředkovatelem. Poskytovatel služeb není v tomto případě povinen ověřovat, zda třetí strana právně zastupuje hosta.

4. VZNIK SMLOUVY, ZPŮSOB REZERVACE, ZMĚNY, OZNAMOVACÍ POVINNOSTI

4.1. Poskytovatel služeb zašle hostovi písemnou nabídku na jeho žádost o nabídku, a to buď ústně, nebo písemně (e-mailem). Nabídka nepředstavuje výhradu a strany vůči sobě nemohou mít žádné nároky.

4.2. Smlouva se považuje za uzavřenou až písemným potvrzením písemné rezervace hosta ze strany poskytovatele služeb, a proto se považuje za písemnou smlouvu. Žádná rezervace, dohoda, změna nebo ústní potvrzení rezervace, dohody, změny nebo ústního potvrzení ze strany poskytovatele služeb nebo hosta se nepovažuje za smlouvu.

4.3.Pokud host trvale opustí ubytování před uplynutím stanovené doby, má poskytovatel služeb nárok na plnou cenu služby stanovenou ve smlouvě, pokud se strany nedohodnou jinak. Poskytovatel služeb má právo na další prodej apartmánu, který byl uvolněn před uplynutím doby platnosti.

4.4. Jakékoli rozšíření ubytovací služby z podnětu hosta vyžaduje předchozí souhlas poskytovatele služeb. V takovém případě může poskytovatel služeb požádat o proplacení již poskytnuté služby.

4.5. Pro změnu a/nebo doplnění smlouvy je nutná písemná dohoda podepsaná smluvními stranami, zatímco ústní dohoda během pobytu hosta je dostačující.

5.

5.1. Ceny apartmánů jsou k dispozici na internetových stránkách www.mayaapartman.hu. Ceny a příplatky za další služby najdete na webových stránkách.

5.2. Poskytovatel služeb může bez předchozího upozornění měnit inzerované ceny. Denní cena zahrnuje ubytování bez stravy.
Ubytovací služby lze kombinovat se snídaní formou bufetu (v penzionu Éva), která zahrnuje 5% DPH, aktuální cena je uvedena v aktuálním ceníku.

Maya Apartment Sárvár !1/!6 stran Platí od 1. května 2023

Při rezervaci ubytování a stravování předem je cena nižší než inzerovaná denní sazba za pokoj + snídaně, a to v závislosti na počtu nocí.

5.3. Poskytovatel služeb při uvádění cen uvede sazbu daňového obsahu (DPH, IFA) platnou v době nabídky, jak je upravena zákonem. Poskytovatel služeb přenese na smluvní stranu veškeré dodatečné náklady vyplývající ze změn platných daňových předpisů (DPH, IFA).

5.4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu cen v případě potřeby v důsledku zvýšení nákladů (např. ceny energií, ceny surovin). Host bude o této skutečnosti informován nejméně 30 dní před rezervací.

5.5. Slevy, propagační akce a další nabídky jsou zveřejňovány na webu www.mayaapartman.hu.

6. PŘÍDAVKY NA DĚTI

6.1. Poskytovatel služeb zveřejní aktuální slevy pro děti v průvodci pro hosty.

7. TYPY BYTŮ

7.1. Náš apartmánový dům má 2 standardní apartmány v přízemí a 2 apartmány v patře s balkonem, max. Možnost ubytování až pro 4 osoby.

8. ZPŮSOB PLATBY

8.1. Poskytovatel služeb požaduje odměnu za služby poskytnuté smluvní straně v zásadě po příjezdu, nejpozději však před odjezdem. V rámci individuální dohody můžete také poskytnout možnost splácet s prodlením. Poskytovatel služeb je oprávněn vystavit dílčí fakturu za poskytnuté služby.

8.2. Poskytovatel služeb může požadovat zálohu na určité procento objednaných služeb, na určitý počet hostů nebo na celý pobyt jako záruku využití služeb podle Smlouvy a zaplacení odměny v hlavní sezóně (od 10. června do 31. srpna) a ve zvláštních obdobích (prodloužené víkendy, svátky, městské programy, akce – viz Ceník pro daný termín).

8.3. Smluvní strana může účet vypořádat a) v hotovosti (HUF nebo EUR)
b) bankovním převodem
c) s pěknou kartou (OTP, MKB, KH).

9.

9.1. Přijetím všeobecných podmínek host bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel služeb vystaví elektronickou fakturu na splatné poplatky a částku, kterou host zaplatil poskytovateli služeb za případný nárok, a zašle ji e-mailem.
Při vystavování faktury bude poskytovatel služeb vycházet z údajů poskytnutých osobou provádějící rezervaci jako z částek zaplacených/platných v případě online rezervací a z údajů poskytnutých osobou provádějící rezervaci v případě rezervací e-mailem nebo telefonicky.

9.2. Zde zadané údaje (jméno, adresa, případně daňové číslo) budou uvedeny v části „Kupující“ na faktuře. Do jednoho dne po provedení rezervace může host požádat o změnu poskytnutých údajů, poté již změna není možná.
Poskytovatel služeb vystaví konečnou fakturu na základě informací poskytnutých v době rezervace.

9.3. Host má možnost platit v jiné měně, než je měna rezervace.

9.4. Na jednu rezervaci je povolena pouze jedna faktura, pokud například dva hosté ve stejném pokoji neplatí zvlášť kartou Nice Card. Rezervace nelze rozdělit na více částí pro účely fakturace.

9.5. Pokud si všimnete chyby na faktuře, může host nebo osoba/společnost uvedená na faktuře jako kupující zaslat e-mail na následující adresu, aby byl problém odstraněn: info@evapanzio.hu.
Stížnost bude vyřízena a hostovi bude do 15 dnů od oznámení zaslána zpětná vazba.

Maya Apartment Sárvár !2/!6 stran Platí od 1. května 2023

9.6. Originál elektronické faktury vystavené poskytovatelem služeb je soubor PDF připojený k e-mailu zaslanému osobě/společnosti uvedené v rezervaci V souladu s příslušnými maďarskými právními předpisy (v současné době zákon XXXV z roku 2001 o elektronickém podpisu, zákon C z roku 2000 o účetnictví a vyhláška PM 46/2007) jsou společnosti oprávněny vystavovat své faktury v elektronické podobě.

Elektronická faktura je soubor ve zvláštním formátu, který obsahuje obraz tradiční faktury vystavené poskytovatelem služeb ve formě dokumentu PDF (který splňuje požadavky maďarského zákona o DPH CXXVII z roku 2007), jakož i (v rámci souboru PDF) elektronický podpis a časové razítko v souladu s ustanoveními výše uvedených maďarských právních předpisů.

Podpis je učiněn jménem poskytovatele služeb a je k němu přiložen „kvalifikovaný certifikát“ vydaný kvalifikovaným certifikačním orgánem, který je k tomuto účelu smluvně pověřen. Elektronická faktura obsahuje všechny potřebné informace k ověření platnosti certifikátu připojeného k podpisu a časovému razítku faktury.

Pokud je faktura použita jako účetní doklad, je příjemce faktury povinen uchovávat elektronickou fakturu v elektronické podobě (stejně jako u papírových faktur).

10. MANIPULACE S CENNOSTMI, HOTOVOSTÍ

10.1. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za cennosti nebo hotovost ztracené v apartmánu.

11. NALEZENÉ PŘEDMĚTY

11.1. Příslušné aktuální zásady jsou k dispozici v Průvodci pro hosty.

12. JAK A ZA JAKÝCH PODMÍNEK SLUŽBU POUŽÍVAT.

12.1. Individuální hosté si mohou apartmán rezervovat od 15:00 v den příjezdu (Check in) do 10:30 v den odjezdu (Check out). Strany se mohou samostatně dohodnout jinak. Předčasný check-in je zdarma, ale závisí na dostupnosti, pozdní check-out se řídí pokyny průvodce pro hosty.

12.2. Host je povinen zkontrolovat existenci, neporušenost a funkčnost vybavení a nádobí uvedeného v seznamu příslušenství při rezervaci apartmánu, a pokud zjistí jakoukoli anomálii nebo nedostatek, je povinen to nahlásit na recepci do jedné hodiny od rezervace pokoje.

12.3. Poskytovatel služeb si účtuje příplatek za opravy, dodatečný úklid/čištění v důsledku nesprávného používání vybavení apartmánu, zařízení, příslušenství, textilií a v případě nepřítomnosti může požadovat vrácení chybějícího předmětu nebo úhradu ceny, přičemž všechny tyto poplatky lze požadovat i po odjezdu hosta. Host bude informován písemně e-mailem nebo poštou nejpozději den po odjezdu.

13. PETS

13.1. Domácí zvířata nejsou v apartmánech povolena.

14. PODMÍNKY ZRUŠENÍ A ZMĚNY

14.1. U rezervací uskutečněných přímo u ubytovacího zařízení mimo hlavní sezónu a zvláštní období je zrušení/změna rezervace 72 hodin před příjezdem zdarma. Do 72 hodin je nutné uhradit cenu pokoje odpovídající jedné noci pobytu a v den příjezdu a v den odjezdu bude účtována plná cena.

14.2. Úprava min. 72 hodin před příjezdem na jiný termín do 6 měsíců od původní rezervace. Ceny pro nový termín nemusí být stejné jako při původní rezervaci. Změněnou rezervaci není možné znovu změnit.

14.3. V hlavní sezóně (15. června – 31. srpna) a během zvláštních období (prodloužené víkendy, svátky, městské programy, akce – přesné termíny v roce viz Ceník) je zrušení/změna rezervace provedená přímo u ubytovacího zařízení 168 hodin před příjezdem zdarma. V případě zaplacení zálohy bude záloha vrácena do 30 dnů. Za vrácení peněz bude účtován 3% manipulační poplatek, takže vrácená částka bude odpovídat výši zálohy snížené o manipulační poplatek. V případě zrušení rezervace do 168 hodin bude zaplacená záloha účtována jako pokuta, za kterou poskytovatel služeb službu neposkytne.

V případě, že není uhrazena záloha, 3-7 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace do 1 dne budou účtovány 2 noci a v případě zrušení rezervace nebo nepřítomnosti do 3 dnů bude vrácena denní sazba.
14.4. V hlavní sezóně a v prioritních obdobích lze provést změny do 168 hodin před příjezdem na jiný termín v rámci 6 měsíců od původní rezervace. Změněnou rezervaci není možné znovu změnit.

Maya Apartment Sárvár !3/!6 stran Platí od 1. května 2023

14.5. Pokud si host přeje odjet dříve než v původním termínu check-outu, není možné snížit částku za ubytování a budou mu účtovány všechny rezervované noci.

15. ODMÍTNUTÍ PLNĚNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ ZÁVAZKU K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

15.1. Poskytovatel služeb je oprávněn s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování ubytovacích služeb a odmítnout tak poskytování služeb, pokud:

a) host řádně nevyužívá ubytování nebo poskytované vybavení. b) host se chová neuctivě nebo hrubě vůči bezpečnosti nebo pořádku v ubytovacím zařízení, ostatním hostům nebo personálu, je pod vlivem alkoholu nebo drog nebo se chová ohrožujícím způsobem. c) host trpí přenosnou nemocí.
(d) smluvní strana nesplní svou povinnost zaplatit zálohu nebo splátku faktury podle smlouvy do stanoveného data.

15.2. Pokud není smlouva mezi stranami plněna z důvodů „vyšší moci“, bude smlouva ukončena.

16. ZÁRUKA UMÍSTĚNÍ

16.1. Pokud poskytovatel služeb nemůže poskytnout služby stanovené ve smlouvě z vlastního zavinění (např. přetížení), zajistí neprodleně ubytování hosta.

16.2. Poskytovatel služeb je povinen: poskytovat/nabízet služby stanovené ve smlouvě, za cenu v ní potvrzenou, po dobu v ní uvedenou, nebo do konce doby překážky, v jiném ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Veškeré dodatečné náklady na poskytnutí náhradního ubytování nese poskytovatel služeb.

16.3. Pokud poskytovatel služeb tyto povinnosti plně splní nebo pokud host přijme nabídnuté náhradní ubytování, nemůže požadovat žádnou náhradu.

16.4. Pokud se poskytovatel služeb rozhodne pozastavit přijímání hostů z ekonomických důvodů, musí o tom informovat hosty, kteří již provedli rezervaci, a to nejméně 30 dní před rezervací. Případné zálohy budou klientovi vráceny nebo v případě přeobjednání mohou být po dohodě s hostem připsány na jeho účet do data rezervace.

17. NEMOC NEBO ÚMRTÍ HOSTA

17.1. Pokud host během využívání ubytovacích služeb onemocní a není schopen jednat ve vlastním zájmu, poskytovatel služeb mu nabídne lékařskou pomoc.

17.2. V případě nemoci/smrti hosta nemá poskytovatel služeb nárok na náhradu nákladů za nevyužité noci a služby. Příbuzný, dědic nebo plátce účtu je povinen uhradit hodnotu do té doby využitých nocí a služeb.

18. PRÁVA SMLUVNÍ STRANY

18.1. Na základě smlouvy je host oprávněn využívat objednaný pokoj a služby v souladu s ustanoveními Průvodce pro hosty.

18.2. Host může podat stížnost na výkon služeb poskytovaných poskytovatelem služeb v ubytovacím zařízení. Host má právo zapsat svou stížnost do Knihy hostů (k dispozici v penzionu Éva) nebo požádat poskytovatele služeb, aby stížnost zapsal v souladu s platnými pravidly pro stížnosti hostů. Poskytovatel služeb se zavazuje stížnost prošetřit.

19. POVINNOSTI SMLUVNÍ STRANY

19.1. Smluvní strana může využít objednané ubytování a služby pouze pro předem dohodnutý počet osob. Osoba, která nebyla informována, nesmí v bytě přenocovat. Návštěvníci mohou být vpuštěni pouze po předchozí domluvě s poskytovatelem služeb, a to mezi 9. a 20. hodinou.

19.2. Smluvní strana je povinna uhradit služby objednané ve smlouvě a skutečně využité služby při nástupu nebo nejpozději při odjezdu z apartmánu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Maya Apartment Sárvár !4/!6 stran Platí od 1. května 2023

19.3. Host je povinen zajistit, aby dítě mladší 18 let, za které nese odpovědnost, bylo pouze pod dohledem dospělé osoby.

19.4. Host nesmí do apartmánů vnášet žádná hořlavá zařízení a nesmí v budově kouřit. Do budovy je zakázáno vnášet jakákoli jiná zařízení vhodná k vytápění, ohřevu nebo vaření než elektrické spotřebiče, které jsou k dispozici.

19.5. Při přihlášení musí hosté vyplnit registrační formulář, který je podmínkou poskytnutí služby. Podpisem registračního formuláře host souhlasí se zpracováním údajů povinně uvedených v registračním formuláři pro účely plnění povinností stanovených právními předpisy o povaze služby (právní předpisy o cestovním ruchu a turistické dani) a pro účely prokázání tohoto plnění, a to po dobu, kdy je příslušný orgán schopen ověřit plnění povinností stanovených právními předpisy. Mezi povinné údaje, které je třeba uvést, patří: jméno, adresa, státní příslušnost, datum a místo narození, datum příjezdu/odjezdu, číslo pasu/občanského průkazu, účel pobytu, e-mailová adresa.

19.6. Podpisem registračního formuláře host rovněž souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté vyplněním registračního formuláře budou poskytovatelem služeb zpracovávány a archivovány pro účely uzavření smlouvy, prokázání plnění, plnění a případné reklamace v promlčecí lhůtě v souladu s GDPR.

19.7. Pokud host současně s vyplněním registračního formuláře udělí souhlas s použitím poskytnutých údajů pro marketingové účely, je poskytovatel služeb oprávněn informovat hosta o aktuálních novinkách, akcích, nabídkách atd. Tyto údaje je oprávněn používat, dokud subjekt údajů písemně neodvolá svůj souhlas s jejich použitím pro marketingové účely.

19.8. Podpisem registračního formuláře host prohlašuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na adrese www.mayaapartman.hu.

19.9. Podpisem registračního formuláře host prohlašuje, že bere na vědomí obsah Průvodce pro hosty a že se považuje za vázaného obsahem Průvodce pro hosty.

19.10. Podle stávajících právních předpisů od roku 2021. Po 1. září 2009 musí být osobní údaje všech hostů, kteří využívají ubytovací služby v Maďarsku (včetně dětí mladších 18 let od 0 let), zaznamenány ubytovatelem při příjezdu prostřednictvím skeneru dokumentů do softwaru správce ubytovacího zařízení a následně přeneseny do úložiště – uzavřené databáze informací o hostech (VIZA).

Od roku 2009 je v Maďarsku vyžadován občanský průkaz již od novorozenců, takže všichni hosté musí mít při odbavení občanský průkaz a kartu s adresou. Přijímají se také dočasné průkazy totožnosti, řidičské průkazy a cestovní pasy.

20. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍ STRANY ZA ŠKODU

20.1. Host nese odpovědnost za veškeré škody a ztráty způsobené poskytovateli služeb nebo třetím osobám, ostatním hostům nebo jejich společníkům nebo jiným osobám, za které nese odpovědnost. Tato odpovědnost platí i v případě, že poškozená strana má právo požadovat náhradu škody přímo od poskytovatele služeb.

21. POVINNOSTI POSKYTOVATELE SLUŽEB

21.1. Poskytovatel služeb je povinen.
(a) poskytovat ubytování a další služby objednané v rámci smlouvy v souladu s platnými předpisy. b) prošetřit písemnou stížnost hosta a podniknout nezbytné kroky k vyřešení problému,

které musí být písemně zaznamenány.

22. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB ZA ŠKODU

22.1. Poskytovatel služeb odpovídá za škody způsobené hostovi v jeho prostorách zaviněním poskytovatele služeb nebo jeho zaměstnanců.

22.2. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené neodvratitelnou příčinou, kterou nemohli ovlivnit zaměstnanci a hosté poskytovatele služeb, ani za škody způsobené samotným hostem.

Maya Apartment Sárvár !5/!6 stran Platí od 1. května 2023

22.3. Poskytovatel služeb může v budově vymezit místa, kam host nesmí vstoupit. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené na těchto místech.

22.4. Host je povinen neprodleně nahlásit škodu poskytovateli služeb a poskytnout ubytovacímu zařízení veškeré informace potřebné k objasnění okolností vzniku škody, případně k policejnímu hlášení/policejnímu řízení.

22.5. Poskytovatel služeb neodpovídá za cennosti ponechané v apartmánu.

23. VIS MAJOR

23.1. Jakákoli příčina nebo okolnost (například: válka, požár, povodeň, epidemie, nepříznivé počasí, výpadek proudu, stávka), kterou strana nemůže ovlivnit (vyšší moc), zbavuje kteroukoli stranu povinnosti plnit své závazky podle smlouvy po dobu existence takové příčiny nebo okolnosti. Strany se dohodly, že vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly možnost výskytu těchto příčin a okolností a co nejdříve odstranily případné škody nebo zpoždění, které z toho vyplývají.

24. ROZHODNÉ PRÁVO PRO VZTAH MEZI STRANAMI, PŘÍSLUŠNÝ SOUD

24.1. Právní vztah mezi poskytovatelem služeb a smluvní stranou se řídí ustanoveními maďarského občanského zákoníku. Příslušným soudem pro případné spory vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb je soud v místě, kde je služba poskytována, v závislosti na hodnotovém limitu okresní soud ve Vas.

Na našich stránkách používáme soubory cookie, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security